EL PROJECTE

Durant el primer trimestre del curs 2014-2015 a l'assignatura de matemàtiques de 2n d'ESO Flex van aparèixer el triangle de Sierpinski i el tetraedre de Sierpinski a l'estudiar les potències. De seguida ens vam adonar que aquestes figures tenien un alt contingut matemàtic i vam iniciar un projecte de construcció de diverses generacions del tetraedre de Sierpinski per tal de fer-ne

una exposició i poder-ne estudiar les propietats matemàtiques.

 

 

L'EXPOSICIÓ

En l'exposició del vestíbul del Pius Font i Quer inaugurada el 23 d'abril pots veure les generacions 0, 1, 2, 3 i 4 de la construcció del tetraedre de Sierpiński. Aquesta exposició l'han preparat els alumnes de 2n ESO Flex amb la col·laboració de l'USEE i 1r ESO B.

 

 

EL REPTE
Et proposem estudiar a fons les matemàtiques que apareixen al tetraedre de Sierpinski resolent una sèrie de reptes.

SIERPINSKI

Wacław Franciszek Sierpiński (14 de març de 1882 - 21 d'octubre de 1969) va ser un matemàtic polonès, nascut i mort a Varsòvia. Va ser un matemàtic conegut per les seves excepcionals aportacions a la teoria de conjunts (l'axioma d'elecció i la hipòtesi del continu), en teoria de nombres, teoria de funcions i topologia. Va publicar més de 700 articles i 50 llibres.

Tres coneguts fractals duen el seu nom (el triangle de Sierpiński, el quadrat de Sierpiński i el tetraedre de Sierpiński).